Cursussen

Cursus  ” Mens ziet mens “

cursussen (3)

In deze cursus leer je om “de mens” in al zijn verschijningsvormen te zien en vast te leggen. De mens bestrijkt een heel groot scala.
Denk aan het naakt, het portret, de mens in beweging, dans, oude en jonge mensen, de odaliske, de kwetsbare mens, de flamboyante mens.
Kortom veel invalshoeken en verschillende sferen.

In deze cursus werken we naar model en aan de hand van foto’s of schetsen. Deze lessen zijn gericht op de zoektocht naar je eigen proces, stijl en techniek. Maar steeds opnieuw zijn er weer lessen met modellen waarbij het leren zien en vastleggen essentieel is.
Alle lessen worden ondersteund door samen te kijken naar kunst.

Ik probeer tijdens de cursussen goede randvoorwaarden te scheppen.
Een rustige ambiance, betrokken modellen, fijne muziek.
Want slechts als de geest rustig is kan zij de dingen op de juiste manier zien. Jezelf verliezen, er volledig in opgaan, is tegelijkertijd jezelf vinden.

De begeleiding is individueel, de techniek waarin je wil werken is naar eigen keuze. Het gaat om de ontwikkeling van je eigen beeldtaal.

We werken aan de hand van een programma wat op het einde van het seizoen geëvalueerd wordt en wat met ideeën en suggesties van de cursisten ieder jaar weer vernieuwd wordt.

cursussen


een

 

drietwee